ⓘ ឃុំស្វាយទងខាងត្បូង

                                     

ⓘ ឃុំស្វាយទងខាងត្បូង

ឃុំស្វាយទងខាងត្បូង អង់គ្លេស ៖ $ Commune ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត មាន ភូមិ ៖

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្វាយទងខាងត្បូង

1 07061601 កោះត្រាច Kaoh Trach ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07061602 កោះឈ្វាំង Kaoh Chhveang ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07061603 តាខ្វាយ Ta Khvay ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07061604 ស្លាបតាអោន Slab Ta Aon ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 07061605 ស្វាយទង Svay Tong

Boundary

East ឃុំឬស្សីស្រុកខាងលិច ស្រុកកំពង់ត្រាច West ខេត្តកែប South ឃុំឬស្សីស្រុកខាងលិច ស្រុកកំពង់ត្រាច​ និងខេត្តកែប North ឃុំស្វាយទងខាងជើង ស្រុកកំពង់ត្រាច

ឃុំនេះប្រជាជនក្នុងស្រុកប្រមាណ៧០% ជាកសិករ ១០%ជាអាជីវករ និង២០%ជានាក់​បំរើការរដ្ឋ។ ​សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនេះពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រជាជន ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មវិញមានភាពខ្លាំងក្លាដោយសារមានព្រំប្រទល់ជាប់​ប្រទេសវៀតណាម។

                                     

1. ការអភិវឌ្ឍ

វិស័យពាណិជ្ជកម្មនោះ​ មានភាពខ្លាំងក្លាដោយសារមានការស្ថាបនានូវផ្លូវថ្មីមួយព្រមទាំងមានកាស៊ីណូរ ដែលនៅជាប់និងច្រកព្រំដែន​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ។ ការអភិវឌ្ឍន័ផ្លូវអន្ដរជាតិប្រវែងប្រមាណ១២គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានកំពុងសាងសង់ឡើងនាចុងឆ្នាំ២០១១នេះចាប់ពីព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាម រហូតមកដល់ ស្រុក កំពង់ត្រាច។