ⓘ William Heffelfinger

                                     

ⓘ William Heffelfinger

លោក William "Pudge" លោក Walter Heffelfinger គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាមេរិកនិងជាគ្រូបង្វឹក។ គាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដំបូងគេដែលបានលេងបាល់ទាត់អាជីពដែលត្រូវបានបង់ទៅលេងនៅក្នុងឆ្នាំ 1892 ។