ⓘ លីនុស ទ័រវ៉ាល់

                                     

ⓘ លីនុស ទ័រវ៉ាល់

លោក លីនុស ប៊ែនេឌិក ទ័រវ៉ាល់ គឺ​ជា​ជន​ជាតិ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ហ្វាំង​ឡង់។ គាត់​ជា​វិស្វករផ្នែក​ទន់ ដែល​ជា​កំលាំង​ចម្បង​នៅ​ពី​ក្រោយការ​ភិវឌ្ឈន៍ Linux kernel។ ក្រោយ​មក​គាត់​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែកវិស្វកម្ម​នៃ Linux kernel ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​គាត់​គឺ​ជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​។ ជា​មួយ​គ្នា​នោះ​ដែរ គាត់​ក៍​ជា​អ្នក​​បង្កើតប្រព័ន្ធ​ត្រួត​ពីនិត្យ​ជា​មុន​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Git និង​ He also created the revision control system Git as well as the diving log software Subsurface. គាត់​ត្រូវ​បាន​ទទួល​កិត្តិយស​ជា​មួយ​លោក Shinya Yamanaka នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ ក្នុង​រង្វាន់​បច្ចេកវិទ្យា​សហស្សវត្ស​ ដោយ​សភា​បច្ចេកវិទ្យា​នៃប្រទេស​ហ្វាំង​ឡង់ ដោយ​ទទួល​ស្គាល់​នូវ​ការ​បង្កើត​ថ្មី​នៃប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ចំហរកូដ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Linux kernel យ៉ាង​ទំលំ​ទូលាយ។

                                     

1.1. Biography ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន

លោក ទ័រវ៉ាល់ កើត​នៅ​ទី​ក្រុង Helsinki ប្រទេស​ហ្វាំង​ឡង់។ គាត់​ជា​កូន​ប្រុស​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ Anna និង Nils Torvalds និង​ជា​ចៅ​របស់​អ្នក​កវី​ Ole Torvalds។ ឪពុកម្ដាយ​របស់​គាត់​គឺ​ជា​អ្នក​មូលវិវដ្ដ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ Helsinki នៅ​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​ ១៩៦០។ គ្រួសារ​របស់​គាត់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ជនជាតិភាគតិច​ដែល​និយាយ​ភាសា​ស្វីស​Torvalds was born in Helsinki, Finland. He is the son of journalists Anna and Nils Torvalds, and the grandson of poet Ole Torvalds. Both of his parents were campus radicals at the University of Helsinki in the 1960s. His family belongs to the Swedish-speaking minority 5.5% of Finlands population. Torvalds was named after Linus Pauling, the Nobel Prize–winning American chemist, although in the book Rebel Code: Linux and the Open Source Revolution, Torvalds is quoted as saying, "I think I was named equally for Linus the Peanuts cartoon character", noting that this makes him half "Nobel-prize-winning chemist" and half "blanket-carrying cartoon character".