ⓘ ឃុំស្វយទង់ខាងជើង

                                     

ⓘ ឃុំស្វយទង់ខាងជើង

ឃុំសា្វយទង់ខាងជើង

ជាស្រុកល្បីល្បាញក្នុង ខេត្តកំពត។ ប្រជាជនក្នុងស្រុកប្រមាណ៧០% ជាកសិករ ១០%ជាអាជីវករ និង២០%ជានាក់បំរើការរដ្ឋ។សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនេះពឹងផ្អែកទៅលើ វិស័យកសិកម្មរបស់ប្រជាជន ប៉ុន្តែពានិជ្ជកម្មវិញ មានភាពក្លាំក្លាដោយសារ មានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាម។រហូតមកដល់ឥលូវ វិសយ័ពានិជ្ជកម្មនេះមានភាពក្លាំងក្លាដោយសារមាន ការស្ថាបនានូវផ្លូវថ្មីមួយ ព្រមទាំងមាន កាស៊ីណូរ ដែលនៅជាប់និងច្រកព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ។ ការអភិវឌ្ឍន័ ផ្លូវអន្ដរជាតិ ប្រវែងប្រមាណ ១២គីឡូម៉ែត្រ កំពុងចាប់កសាងឡើង នាចុងឆ្នាំ២០១១នេះ ចាប់ពីព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាម រហូតមកដល់ ស្រុកកំពង់ត្រាច។ ការចាប់កសាងផ្លួវនេះ មានផលប៉ៈពាល់ចំពោះ​ផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាច្រើន​ ប៉ុន្ដែដំណោះស្រាយជាច្រើន ត្រូវបានសំរួល ហើយការកសាងចាប់ធ្វើបន្ដ។ គំរោងកសាងជាច្រើន កំពុងតែចាប់ផ្ដើមបន្ដិចម្ដងៗនៅក្នុងសហគមន៍ ដែលជាផ្នែកមួយដែលធ្វើ ឲ្យប្រជាជនមាន ជាភាពធូរធាស្រុកកំពង់ត្រាចគឺជាស្រុកមួយដែលស្ថិត​នៅក្នុង​ខេត្តកំពត រួមមាន ១៤ ឃុំ មានផ្លូវបចូលពីរថ្នល់ជាតិទៅកាន់ឃុំសា្វយទង់ខាងជើងចំងាយប្រហែលជាបីគីឡូដី ហើយមានភ្នំមួយដែលគេហៅថាភ្នំកូវកាលពីរមុនសំបូររុក្ខជាតិឈោ្មះដើមស្គូវ បន្ទាប់មកមានបែ្រកមួយឈោ្មះបែ្រកកំពង់គ្រញូងបន្ទាប់មកប្រជជននៅទីនោះបានកសាងនៅវត្តជាប់បែកនោះក្រោយមកប្រជាជនបានដាក់ឈ្មោះវត្តនោះថា វត្តសាមគ្គីគិរីគង្គាហៅថា វត្តកំពង់គ្រញូង ពីព្រោះមានភ្នំហើយនិងមានទឹកបានជាគេហៅថាវត្តកំពង់គ្រញូង ។ វត្តកំពង់គ្រញូងបានចាប់ផ្តើមកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នំា២០០២រហូតមកដល់សព្វថ្ងែនេះ ទើបឃើញថាបានប្រហែលជា៩ឆ្នំាប៉ុន្នោះហើយមានប្រែមួយសំបូរទៅដោយដើមឈូកដុះជ្រូងជ្រាងពាសពេញប្រែក ​ កាលពីដើមឡើយ មានសំពៅមួយបានលេចនៅក្នុងប្រែកនោះបន្ទាប់មកអ្នក ស្រុកបាននាំគា្នហៅថាប្រែកសំពៅធ្លាយ​​នៅក្នុងប្រែកនោះមិនមានដុះឈូកសោះ ពោរពេញទៅដោយទឹកល្ហេវពីរប្រវត្តិសាស្រ្តបាននិយាយថា នៅក្នុងសំពៅនោះលេចមានមាសចំនួន៩០ហាប់ បន្ទាប់មកគេយកវាទុក្ខនៅកន្លែងមួយហៅថា ត្រពាំរបើកដល់ពេលនោះប្រជាជនបានជីកកកាយទីកន្លែងនោះក៍បានក្លាយទៅជាត្រពាំរបើកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ហើយមានភ្នំមួយនៅខាងកើតវត្តកំពុងគ្រញូង ប្រហែលជាពីគីឡូដីទើបដល់ភ្នំនោះអ្នកស្រុកកាលពីមុនបានហៅភ្នំនោះថា ភ្នំកាវសិបហាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគេបានផ្តូរឈ្មោះភ្នំនោះថា ភ្នំក្ងាប ចេញពីភ្នំក្ងាបប្រហែលជាមួយគីឡូដីទៀតទើបដល់វត្តដំបង់ដែក មានសាលារៀនពីខ្នងនៅខាងជើងវត្តៗនោះបានចាប់លកសាងតាំងពីបុរាណមកទល់និងសមយ័សព្វថ្ងៃនេះបានចាប់កសាងឡើងសារជាថ្មី ម្តងទៀត