ⓘ ចម្ប៉ាក្រហម

                                     

ⓘ ចម្ប៉ាក្រហម

ចម្ប៉ាក្រហម ឬ ចម្ប៉ាថោង ជារុក្ខជាតិពីអាស៊ីខាងត្បូងមួយក្នុងវង្សគ្រួសារ​ម៉ាក់ណូលា មានផ្កាពណ៌លឿងធំនិងលឿងខ្ចីក៏មាន។ ឈ្មោះភាសាឡាតាំងជា Magnolia champaca ​ ពីមន់គឺ Michelia champaca ។

                                     

1. ពាក្យ

ចម្ប៉ា ជាឈ្មោះឆ្លងមកពីពាក្យសំស្ក្រិត ចម្បក ​អានថា ចម់ប៉ៈកៈ និងក្លាយជាចម្ប៉ា ចំប៉ា តែខ្មែរដាក់ពាក្យ​ចម្ប៉ាប្រើអោយផ្កា​ជា​ពណ៌ស ។ អំបូក​និះ​ក៏​សរសេរ​ ចម្ប៉ាថង និង ចំប៉ា​ថោផង ។

                                     

2. ពូជ

  • Magnolia champaca L. Baill. ex Pierre នៅ​ទី​ទ្វីបអាស៊ីខាង​ត្បូង
  • Magnolia champaca var. pubinervia Blume Figlar & Noot. ពី​ស្រុក​ចិន

ពូជនៃ​ប្រទេស​ថៃ

  • ចម្ប៉ា​ក្រែះ ជា​ពួជ​តឿ​មួយ​បែប ដែល​មាន​ផ្កា​ពេល​តូច និង ត្ផ្កា​​ត្របក​ត្រមៀច ស្លឹក​អត់សូវ​​មាន​រោម ថៃ​ហៅ​ថា៖ จำปาแคระ ឬ จำปามาเลย์
  • ចម្ប៉ា​ឥណ្ឌូ ជា​ពួជ​មាន​ផ្កា​ត្របក​ត្រមៀច wide តែ​​ជា​ឈើ​ក្ពស់ ប្រភេទ​ក្លាយ​មក​ពី​ប្រទេស Indonesia ថៃ​ហៅ​ថា៖ จำปาอินโด ឬ จำปายะโฮ

ពូជ​កាត់អំបូរ

  • Magnolia × alba ពូជ​ជា​ផ្កា​ចម្ប៉ា ដែល​ផ្សម​ជា​មួយ​ចម្ប៉ាភ្នុំ Magnolia montana ដែល​មាន​ផ្កា​ស អង់គ្លេស​ហៅ​ថា White Champaca
  • Magnolia champaca x liliifera Mon Champa មន្ត​ចម្ប៉ា កាត់​ជា​មួយ​ផ្កា​មន្ទារ ផ្កា​ដូច​ចម្ប៉ា​ក្រហម​ តែ​ត្របក​ជា​ធំៗ មក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ហៅ​ថា มนต์จำปา អាន​ថា មនចាំប៉ា